Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Pojmy použité v tomto reklamačním řádu jsou definovány a užívány stejným způsobem, jako je tomu v Obchodních podmínkách Akademie pohybových aktivit.

Záruka

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s vyplněným Reklamačním listem (zde) na adresu prodávajícího. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí kontrolou.

Pokud jste obdrželi od našeho internetového obchodu jiný výrobek, než jste si objednali (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo výrobek vadný, zašlete nám jej zpět na adresu: Akademie pohybových aktivit, Petr Vavroušek, 8. května 52, 787 01 Šumperk nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem a uveďte popis vad. Obchod Vám zašle výrobek správný resp. bezvadný.

V případě, že chcete odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě, použijte formulář zde.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Objednané výrobky si zkoušejte na spodní prádlo!

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

V Šumperk dne: 1. 12. 2020